หน้าแรก > Essay, Inspiration > and the world will continue to turn – แล้วโลกก็จะหมุนต่อไป

and the world will continue to turn – แล้วโลกก็จะหมุนต่อไป

บางครั้งความเศร้ามันก็มาเยือนโดยไม่มีเหตุผล
sometime sadness comes without reason

เหมือนๆ กับความสุขที่บางครั้ง มันก็มาโดยไม่รู้ตัว
just like happiness that sometime comes without us realise so

เหตุผลหลากหลายที่จะหา ที่ต้องหามาตอบ
So many reasons that could be found, that could be the answer

บ้างครั้ง..
sometime..

ไม่ต้องบ้างก็ได้
it better left unanswered

แค่เพียงรู้
just know

ว่ามันมา
that it is here

แล้วมันก็จะจากไป
and then it will go away

แล้วมันก็จะกลับมา..
then it will come back..

หมุนเวียนไปอย่างนี้
revolving like this

ซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า
again and again

เหมือนโลกใบนี้
similar to our world

มากกว่า ร้อยล้านปีก่อนที่เราจะเกิด มันก็หมุนอยู่อย่างนี้
over hundred million of year before we were born it was revolving like this

และก่อนที่โลกใบนี้จะเกิด ก็เชื่อว่ามันก็มีดาวอื่นๆ หมุน อยู่ก่อนหน้านี้เช่นกัน
and before this world was born, it must be other star revolving before as well

ไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลง
nothing remains unchanged

ความเหงา ความสุข ความเศร้า ความสนุก
loneliness happiness sadness enjoyment

มันไม่ใช่สิ่งสมมุติ เพราะเรารู้สึกมันได้
It isn’t imagination because we can feel them

แต่ อีกไม่นาน มันก็จะจากไป
but it will not last

และในเมื่อโลก ก็ยังหมุนต่อไป
and if the world is still spinning

เรา ส่วนหนึ่งของโลก
we, part of the world

ก็ต้องเดินต่อไป
must keep going

แม้ว่า
even though

วันหนึ่ง
one day

มัน it

จะกลับมาอีกก็ตาม
will come back again

<The Byrds – turn! turn! turn!>

  1. มีนาคม 31, 2011 ที่ 12:05 am

    ขอให้ความเศร้าผ่านไปเร็วๆค่ะ
    และหมุนกลับมาหาเรา – ช้าที่สุด

  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: